Bel ons op: +31 6 40813022

Grou 2018, Halbertsmajaar | Aukje Holtrop verzorgt communicatie

Afbeelding bij het nieuwsbericht: Contact

In 2018 is Leeuwarden de culturele hoofdstad van Europa. ‘Dan moet ook Grou op de kaart!’, zo dachten vier creatieve initiatiefnemers. Op 3 maart 2015 presenteerden zij hun eerste plannen in Hotel Oostergoo.

 
Inmiddels zijn we een jaar verder, is er een stichting Gabe Skroar met een kundig bestuur (vz Geert Teitsma, secr Margje de Jong, penn. Geert Tichelaar en leden Gooitzen Boonstra, Aukje Holtrop en Eddy van der Noord), en zijn de plannen uitgegroeid tot een heus Halbertsmajaar 2018. De eerste initiatieven en ideeën zijn aangevuld met andere prachtige plannen, waardoor Grou het gehele jaar 2018 in het teken van de Halbertsma’s en cultuur zal staan.
 

Klinke & daverje

De stichting Gabe Skroar heeft er voor gekozen om alle diverse activiteiten te vatten onder één overkoepelend thema: klinke & daverje. Inderdaad, een verwijzing naar de slotregels van het Friese volkslied. Het door Dimitri Ravensberger ontworpen logo is een samensmelting van de vier kernwaarden van de gebroeders Halbertsma: een kroontjespen (de vele geschriften), een muzieknoot (de vele liedjes), een vlag (feest, humor) en de Sint Piter kerk (Grou). Het logo wordt zowel in het Fries als Nederlands gebruikt.
 
Kern van de Halbertsma’s was hun drang naar buiten. Niet de blik richten op Grou en Friesland, maar veel verder, naar Nederland en Europa. Dat willen wij nu ook uitdragen door ons programma. Dat is ook de opzet van KH2018. Stichting Gabe Skroar staat voor een divers programma, met humor en informatie als kernpunten. Met een grote ambitie, de lat ligt hoog bij al onze onderdelen. We willen ons publiek achterlaten in verwondering, ze laten lachen en nadenken.
 

Programma

Het Halbersmajaar staat voor een groot deel in de steigers. Tussen de opening in januari en de sluiting in december 2018 zal er in Grou naast het grote Iepenloftspul Gabe Skroar in juni onder meer een grote expositie in het Halbertsmahûs worden opgezet, zijn er lezingen met opvallende gasten, komt er een ontbijt voor 400 man op het starteiland (’s ochtends om half vijf…) en  krijgen alle Grousters een bijzonder cadeau. Ook Stifting Grou (een Halbertsma-avond) en de Krite Grou (RUR met Halbertsma-gasten en gastheer Freark Smink) worden bij de plannen betrokken, evenals Grou Aktief en de BCG. Halbertsmajaar 2018, Grou zal klinke & daverje!
 
Kijk voor actuele informatie op www.klinkeendaverje.frl
  Terug naar het nieuwsoverzicht